Retourneren

Herroeprecht

Indien er een probleem is met het door u gekochte product, kunt u deze aan ons terugsturen op voorwaarde dat het product nog niet werd gebruikt of geopend !

Wij garanderen particuliere klanten een herroeprecht van ten minste veertien dagen daar wij graag tevreden klanten hebben. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product met alle geleverde toebehoren. De producten dienen in de originele staat en verpakking aan Kanters Haar- en nagelcosmetica teruggestuurd te worden, conform de door Kanters Haar- en nagelcosmetica verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U kunt gebruik maken van het herroeprecht door binnen de termijn het ons te laten weten via een brief of email.

De kosten van de herroeping (transport) gaan ten laste van de klant. Wij nemen geen onvoldoende gefrankeerde retours aan. Het teruggestuurde product moet overeenstemmen met de beschrijving van het aanbod op onze webwinkel.

Stel ons jouw vraag